Gepubliceerd op 20 jun. 2012

Een aantal binnenstadsbewoners
heeft het Leids Carillon
Genootschap opgericht. Het nieuwe
genootschap wil de cultuur rond de
beiaard van het stadhuis verder
ontwikkelen en vorm geven.
Dinsdag was het eerste concert.
Unity TV nam een kijkje.