Actueel
Sinds medio juli is er weer een wekelijkse carillonbespeling
tijdens de markt op woensdag. De succesvolle restauratie
en uitbreiding met een stokkenklavier van het carillon van
de Lodewijkkerk maakt dit mogelijk.
Zolang de restauratie van het stadhuis duurt zal de weke-
lijkse marktbespeling hier plaatsvinden.
12.30-13.30.
Impressie van de carillonbespeling van wo. 4 augustus j.l.
Unity TV bij de ingebruikname op 4 juli 2021